СУ "Николай Катранов" град Свищов

Списък на учебниците за VIII - XII клас за учебната 2017/2018 г.
Списък на учебниците за VIII - XII клас за учебната 2017/2018 г.

                                                           

                    С У    “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” – ГР. СВИЩОВ

 
                          С П И С Ъ К   Н А   У Ч Е Б Н И Ц И Т Е
                                  2017-2018  УЧЕБНА ГОДИНА
                                 VІІІ „а”, VІІІ „б” и VІІІ „в” клас
  (профилирани паралелки – профил Чужди езици” – немски език, английски език)

№ по ред Учебен предмет Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
2 Литература Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
3 Английски език
Немски език
С ОБЩА ПОРЪЧКА   С ОБЩА ПОРЪЧКА
4 Математика   гл. ас. Теодоси Асенов Витанов, проф. Галя Михайлова Кожухарова, Мариана Димитрова Кьосева, Калина Стефанова Узунова  2017 ИК “Анубис” ООД
5 Музика Елисавета Вълчинова-Чендова,  Диана Данова-Дамянова, Ваня Ангелска 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
6 Изобразително изкуство Проф.д-р Петер Кънчев Цанев, Ралица Пантева Карапантева, Галя Атанасова Страшилова 2017 „ПРОСВЕТА основано 1945“
7 Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев 2017 ИК „ДОМИНО“
8 Философия Евелина Петрова Иванова-Варджийска, Силвия Илиева Цветанска, Ясен Захариев Захариев 2017 „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД
 
 
ІХ „а” и ІХ „б” клас
(профилирани паралелки – профил „Чуждоезиков”, английски език)
№ по ред Учебен предмет Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език – ЗП Милена Васева и колектив 2003-2016 “Д-р Иван Богоров”
2 Литература – ЗП Доротея Табакова и колектив 2003-2016 „БУЛВЕСТ 2000” АД
3 Математика – ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2012-2016 “Архимед 2” ЕООД
4 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА   Exspress Publishing
5 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА   KLETT
6 Информационни технологии – ЗП
/помагало/
Иван Първанов и Людмил Бонев 2015 ИК “Домино”
7 История и цивилизация – ЗП
/за VІІІ клас/
Р. Кушева 2012-2016 „БУЛВЕСТ 2000” АД
8 География и икономика – ЗП /за VІІІ клас/ А. Попов   ИК “Анубис” ООД
9 Психология и Логика Част I - Психология - ЗП Иван Игов и колектив 2001-2016 “Нова звезда-2000” ЕООД
10 Психология и Логика – част II - Логика - ЗП Д. Добрева и колектив 2001-2016 “Нова звезда-2000” ЕООД
11 Биология и здравно образование  /за VІІІ клас/ О. Димитров и колектив 2001-2016 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
12 Физика и астрономия – ЗП  /за VІІІ клас/ М. Максимов, Г. Христакудис 2001-2016 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
13 Химия и опазване на околната среда – ЗП
/за VІІІ клас/
Г. Нейков 2001-2015 БУЛВЕСТ 2000” ООД
14 Музика – ЗП Г. Гайтанджиев и колектив 2001-2016 “Булвест-2000” ООД
15 Изобразително изкуство - ЗП Д. Димитров и колектив 2001-2016 “Просвета София” АД
16 Информатика Ивайло Иванов 2001-2015 „Нова звезда 2000“ЕООД
 
 

 
 
                                         Х „а” и Х „б” клас
   (профилирани паралелки - профил „Чуждоезиков”, английски език)
№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език – ЗП Т. Ангелова и колектив 2014-2016 “Просвета-София” АД
2 Литература – ЗП Кл. Протохристова и колектив 2001-2016 ИК “Анубис” ООД
3 Литература – ПП Кл. Протохристова и колектив 2001-2015 ИК “Анубис” ООД
4 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
5 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
6 Математика - ЗП З. Запрянов и колектив 2013 “Просвета-София” АД
7 Информационни технологии – ЗП
/помагало/
Ивайло Иванов 2001-2015 “Нова звезда-2000” ЕООД
8 Информатика с Visual Вasic  /помагало/ Ивайло Иванов 2001-2015 “Нова звезда-2000” ЕООД
9 Етика и право – ЗП И. Колев и колектив 2001-2016 ИК „Анубис” ООД
10 Биология и здравно образование – ЗП /за ІХ клас/ Вл. Овчаров и колектив 2001-2015 „Гея Либрис” ООД
11 Физика и астрономия – ЗП
/за ІХ клас/
М. Максимов, Г. Христакудис 2001-2016 “БУЛВЕСТ-2000” ООД
12 Химия и опазване на околната среда – ЗП /за ІХ клас/ Г. Близнаков, Л. Боянова 2001-2016 ИК „Анубис” ООД
13 История и цивилизация – ЗП
/за ІХ клас/
Б. Гаврилов и колектив 2012-2016 “Просвета-София” АД
14 География и икономика – ЗП 
/за ІХ клас/
Ст. Карастоянов и колектив 2012-2016 „ИК „Анубис” ООД


ХІ „а” и ХІ „б” клас
(профилирани паралелки – профил „Чуждоезиков”, английски език)
 
№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език – ЗП Т. Ангелова и колектив 2001-2016 “Просвета-София” АД
2 Литература – ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2001-2016 ИК “Анубис” ООД
3 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
4 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
5 Математика – ЗП З. Запрянов и колектив 2014-2016 “Просвета-София” АД
6 История и цивилизация – ЗП
/за Х клас/
Г. Марков и колектив 2012-2016 „Просвета-София“ АД
7 География и икономика – ЗП
/за Х клас/
Р. Пенин и колектив 2012-2016 “БУЛВЕСТ-2000” ООД
8 Биология и здравно образование – ЗП
/за Х клас/
П. Попов и колектив 2001-2015 “Просвета – София” АД
9 Физика и астрономия – ЗП
/за Х клас/
М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2015 “БУЛВЕСТ-2000” ООД
10 Химия и опазване на ок. среда – ЗП
/за Х клас/
Г. Близнаков, Л. Боянова 2001-2015 ИК „Анубис” ООД
11 Философия – ЗП И. Колев, Р. Пожарлиев 2001-2016 ИК “Анубис” ООД


ХІІ „а” и XII „б“   клас
(профилирани паралелки – профил „Чуждоезиков”, английски език)
 
№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор (и) Валидни издания Издателство
1 Български език – ЗП Т. Ангелова и колектив 2002-2016 “Просвета-София”АД
2 Литература – ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2002-2016 ИК “Анубис” ООД
3 Математика – ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2005-2016 “Архимед 2000” ЕООД
4 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
5 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
6 Свят и личност – ЗП М. Грекова и колектив 2008-2016 “Просвета – София” АД
7 История и цивилизация – ЗП
/за ХІ клас/
В. Гюзелев и колектив 2012-2016 “Просвета-София” АД
8 Биология и здравно образование – ПП П. Попов и колектив 2002-2016 “Просвета-София” АД
9 Физика и астрономия – /за Х клас/ М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2015 „БУЛВЕСТ 2000” ООД05/Сеп/2017