СУ "Николай Катранов" град Свищов

Списък на учебниците за V - VIII клас за учебната 2019/2020 година
Списък на учебниците за V - VIII клас за учебната 2019/2020 година

С У    “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” – ГР. СВИЩОВ
                                                           
              С П И С Ъ К   Н А   У Ч Е Б Н И Ц И Т Е

                        2019-2020  УЧЕБНА ГОДИНА
VІІІ „а”, VІІІ „б”
 (профилирани паралелки – профил „Чужди езици” – английски език

№ по ред Учебен предмет Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
2 Литература Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
3  
Английски език
 
С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Express publishing“ ООД
4 Математика   гл. ас. Теодоси Асенов Витанов, проф. Галя Михайлова Кожухарова, Мариана Димитрова Кьосева, Калина Стефанова Узунова  2017 ИК “Анубис” ООД
5 Музика Елисавета Вълчинова-Чендова,  Диана Данова-Дамянова, Ваня Ангелска 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
6 Изобразително изкуство Проф.д-р Петер Кънчев Цанев, Ралица Пантева Карапантева, Галя Атанасова Страшилова 2017 „ПРОСВЕТА основано 1945“
7 Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев 2017 ИК „ДОМИНО“
8 Философия Евелина Петрова Иванова-Варджийска, Силвия Илиева Цветанска, Ясен Захариев Захариев 2017 „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД

ІХ „а” клас, ІХ „б” клас18/Сеп/2019